På besök i vackra, drivna Örnsköldsvik

Servicepunkter, eller att fixa kommersiell service på landsbygden är något som funnits i flera projekt. En av de tidigaste orterna att jobba med detta är Örnsköldsvik. För att få feedback och inspiration åkte jag och Karin dit och det var en otroligt givande resa.

Ö-vik har utvecklat 10 servicepunkter på landsbygden, 9 av dem i butiker och en på en mack. Samtliga ska innehålla mellan 3-5 funktioner för att få kalla sig för servicepunkt – wifi, mötesplats, dator, kaffemaskin osv. Vi fick besöka tre av dessa, alla väldigt olika men det framgår tydligt att mötesplatsen är en viktig del i servicepunkten. Att kunna sitta ner, ta en kaffe och prata.

Vi besökte också Resele, en bygd ca 12 mil nordväst om Ö-vik där man jobbar mycket målinriktat med att öka inflyttningen till bygden. Man har gjort husinventering och fungerar som husförmedlare när hus ska säljas. Genom husförmedlingen har flera hus sålts till barnfamiljer vilket säkrat skolan och fått bygden att leva upp. Ett otroligt givande besök i en sannerligen levande landsbygd!

I Ö-vik jobbar man också med något som kallas för Bygdsam. Det är samverkansprojekt i olika områden på landsbygden där man försöker skapa aktivitetshus genom att bilda ekonomiska föreningar bestående av offentlig sektor, föreningar och företag. Idag finns tre sådana här i Ö-vik och arbetet skapar samverkan, samarbete och inte minst aktiviteter. Vi besökte ”Möjligheternas Hus” i Bjästa där man också jobbat fram närarbetsplatser, det vill säga arbetsplatser närmare boendeorten för kommunala tjänstemän. Man kan alltså istället för att sitta i kommunhuset, välja att sitta i någon av närarbetsplatserna. Där finns dockningsstation och skärmar, allt uppkopplat så det bara är att docka i sin dator och jobba. Win-win för både miljön, invånarna och kommunen.
Intressant var också att kommunen jobbar med konsulter som projektledare för varje område. Kommunen är indelad i fyra delar och för varje del finns en projektledare (boende i den aktuella bygden) som på deltid samordnar och håller kontakten både med byarna i området och mot kommunen. Ett otroligt smart och effektivt sätt att jobba!

Kort sagt – en otroligt givande resa som bjöd på MASSOR av inspiration och både jag och Karin är nu taggade till tänderna för att fortsätta arbetet 😀 Här nedan ett bildgalleri med några bilder från vår resa!

//Jennifer