Älvsered m omnejd

I norra delen av kommunen finns området Älvsered, Fagered, Fridhemsberg, Källsjö med omnejd.

I området vill vi etablera en servicepunkt för att försöka skapa en naturlig mötesplats med fler möjlighet till aktiviteter för att skapa samverkan, möjliggöra nya idéer, e-tjänster för samåkning, företagsutveckling och annat.

Följande idéer kom upp på mötet i februari. Alla idéer har noterats men det är bara en del som har möjlighet att bli verklighet inom projektets ram. Vi har valt att publicera samtliga idéer för att invånare och andra ska kunna ta del av vad ortsbefolkningen anser behövs i deras bygd.

Samhälls- och servicetjänster
– Apotek- och systemutlämning i mataffären
– Lekplats
– Mötesplats för lite äldre barn ute
– Fiber åt alla (idag måste man vara ett visst antal för att få fiber)
– Fiber till bygdegården
– Bokbuss med olika servicetjänster
– öppen förskola
– företagsrådgivning
– projektrådgivning
– föreläsare och inspiratörer

– kommunpolitiker borde sitta i inlandet i större utsträckning
– central lekplats
– distrikssköterska någon dag i veckan/månad
– ”mobilt” kommunkontor med kommunal service
– distrikssköterska som kan möta upp i Älvsered
– sälja industrimark för att locka företag
– behålla skolan och förskolan
– behålla skola och förskola
– öppen fsk några gånger i veckan
– belysning vid återvinning
– återvinningscentral med byggnadsvård/återbruk/second hand
– bättre underhåll av vägar

Turism
– Turistbyrå/knutpunkt i Källsjö
– Ställplatser
– Ställplatser för husbilar
– Satsa på naturturism mot ex Danmark och Tyskland

Bygga och bo
– Nya bostäder x 5
– Seniorboende
– Lättare att få lån för husbygge i Älvsered
– Serviceboende
– Bostäder för gamla, vill inte behöva flytta till Fbg
– Bostäder
– Rätt att få bo kvar i sin hemtrakt även på ålderns höst
– Småhusprojekt BoKlok, hyreslägenheter mm
– Seniorboende

Fritid
– Badland (jag vet att vi inte har så mycket pengar)
– Bastu
– Simskola x3
– Aktiviteter för barn
– Bybastu i Källsjö/Hjärtared
– Upprustning av tennishallen
– Göra ett utegym
– Vattengympa i sjön
– Gym på bygdegården
– Yoga
– Belysning runt nabben

Kommunikationer
– Bättre bussförbindelser
– Gratis resor för pensionärer
– En riktig busstation
– Flytta busstationen
– Bättre busshållplatser
– Riktade bussar för barn och unga till ex simhall eller ishall

Mötesplats
– Bidrag till affären så den kan fortsätta
– Mysigare cafédel i affären
– Göra större cafédel i affären
– Bytabok-hörna, flipperspel, biljard, pingis i caféet
– Språkcafé
– Lokal för möten: föreningsträffar mm
– Fritidsgård och mötesplats för unga
– Skapa mötesplats för alla åldrar i bygdegården
– Rusta upp bygdegården – panna, ventilation, stolar, invändig målning

Företagare och kompetensutveckling
– Möjlighet att sälja lokalt odlade grönsaker och produkter
– Affären kanske kan köra ut matkassar (personalen behöver språkutbildning) x2
– Hur lockar vi företag till orten?
– Skapa centrum för utbrända, här finns lugn och ro i naturen
– Temakvällar med datautbildning
– Datakurs för äldre – utöka Källsjö mejeri, större butik, café, mötesplats för konferens mm
– Göra Källsjö till knytpunkt och butik för lokalproducerade varor från området – honung, grönsaker, mjölk, kött mm.
– Skapa företagshotell för små- och ensamföretagare
– Serviceverkstad för att laga, dela och skapa jobb och integration/sammanhållning
– Företagsnätverk med möten och träffar
– Företagshotell med möteslokal för företagare
– Gemensamt kök för matlagningskurser, integration, möten över generationer och kulturer, utbyte kunskap och recept