Servicepunkter på plats

Så händer det äntligen! Fyra av våra fem servicepunkter är på plats! Det är så himla kul att se dem gå från oklara idéer, till riktiga skisser till att nu faktiskt vara fysiskt på plats!

Från vänster till höger ser ni – Slöinge, Långås, Älvsered och sist Källsjö. Den sista punkten, i Ätran, kommer att komma på plats senare under hösten när lokalen där den ska stå är renoverad och redo.

Punkterna har fått sin innehålls-inspiration från Örnsköldsviks hyllade servicepunkter, där var Jennifer och Karin på besök i maj 2017 för att få inspiration. Där fanns plats att sitta ner, en informationspärm, en dator, skrivare, fikamöjlighet och ibland en tv-skärm. Vi har tagit med dessa delar i vårt arbete, snurrat ett par gånger på tankarna och idéerna och gjort vår egen tanke kring det hela. Våra servicepunkter består därför av en skärm som dels är turist- och kommuninformation, en offentlig dator för att kunna hitta information, en kaffemaskin för att man ska kunna sitta ner och fika (mötesplats var ett återkommande önskemål från alla fem stormötena som vi hade våren 2017 på Falkenbergs landsbygd). Bilderna är för att lyfta respektive bygd. Det som saknas på bilderna är bord och stolar som ska in på tre av platserna. På sikt hoppas vi kunna utveckla skärmarna till att innehålla betydligt med information och fylla en större funktion.

Det är kommunens Destinationsbolag som har gjort den grafiska profilen på servicepunkterna, just för att det är platsen som talar. Vi ville att punkterna skulle utmärka sig från övriga butiksytan.

I Källsjö, som är den gula skärmen som står ensam på bilden längst till höger, kommer vår minsta ”punkt” att finnas. Här blir det bara en skärm till en börja med. Den ”bor” i Källsjö Mejeris lokaler och här bedrivs en mindre liten butik där man kan köpa mejeriets produkter, men det finns också en bensinstation utanför och vi hoppas på sikt få hit en obemannad livsmedelsbutik från Lifvs Scandinavia.

Servicepunkter på gång!

Nu börjar de ta form – våra servicepunkter! Till vänster ses delar av modulen som ska stå i Slöinge och Älvsered. ”Falkenbergs kartan” är en anslagstavla i form av Falkenbergs kommun som kommer finnas på flera av servicepunkterna 🙂

Det är företaget Kosmonaut som genom en direktupphandling fick uppdraget att ta fram våra fysiska platser. Vi tror detta kommer bli riktigt, riktigt fint!
Totalt blir det fem servicepunkter – Älvsered, Slöinge, Långås, Källsjö och Ätran. I Älvsered och Slöinge blir de identiska medan de i Långås, Källsjö och Ätran blir en annan design, anpassade efter lokalen.

Det som inte syns på bilden, och som vid besöket var på lackering, är de gula ställningar som ska innehålla skärmar och som kommer finnas på alla platserna. Skärmarna är det som ska bli det riktiga innehållet i servicepunkterna. Till en början kommer det vara kopplingar till kommunens webbplatser falkenberg.se och kommun.falkenberg.se, men vi ser stora utvecklingspotential i och med denna digitala lösning. Exakt vad och hur de kommer utvecklas och användas återstår att se 🙂

Nu väntar vi med spänning på att dessa moduler ska monteras, vilket förhoppningsvis blir i månadsskiftet juli/augusti.

Vi presenterar – våra servicepunkter!

Nu är det klart, såhär kommer våra servicepunkter att se ut! Eventbyrån Kosmonaut har enligt våra önskemål tagit fram skisser på en ungefärlig design för våra servicepunkter. Totalt blir det fem stycken, två kommer vara identiska, de övriga byggda efter lokalernas förutsättningar.
Nu blir det en direktupphandling kring framtagning av de rent fysiskt, samt ytterligare en på pekskärmar och ett eget digitalt serviceinnehåll. Så kul att se att det äntligen blir verklighet!

Succén Lev din dröm – född ur servicepunktprojektet

Den senaste månaden har Falkenbergsprojektet ”Lev din dröm” fått mycket uppmärksamhet nationellt. Projektet syftar till att ta till vara på ödehus som ett steg i att befolka landsbygden, men också att lyfta företagare på landsbygden för att visa på landsbygdens möjligheter.

Våren 2018 föddes idéen till Lev din dröm för andra gången. Första idéen hade vi redan direkt efter att vi börjat våra tjänster i januari 2017. Under 2017 fick idéen nytt syre och utvecklades, bland annat genom en resa till Örnsköldsvik och genom att vi, i arbetet med servicepunkterna, blev mer och mer varse om behovet av fler boende på landsbygden för att bibehålla och utveckla kommunal och kommersiell service.

Resultatet blev en husinventering för att se efter vilka fastigheter som stod tomma på vår landsbygd. Samtidigt gjorde vi filmer om företagare för att inspirera fler att våga se möjligheterna med att driva sitt företag på landsbygden.

En av dem var Emilia Lindholm som kontaktade oss för att hitta ett ödehus att renovera till sin drömfastighet där hon kunde driva sin verksamhet.

I januari sändes en inslag om projektet och Emilia – det blev starten på en närmast hysterisk månad med telefonsamtal och mejl från hundratals personer som nu vill flytta till vår landsbygd. Vi tycker detta är otroligt roligt för som vi insåg tidigt – en levande bygd med inflyttning är ett måste för en väl utbyggd och livsstark service!

Läs gärna mer om projektet på www.levdindromfbg.se eller på på projektets www.facebook.com/levdindrom

Servicepunkterna tar form

Under veckan har näringslivenheten och Destinationsbolaget varit runt på alla platser där servicepunkterna ska etableras – Slöinge, Ätran, Älvsered, Källsjö och Långås.
Vi ha mätt, planerat och funderat på hur punkterna ska se ut. Allt vi nu gjort ska omvandlas till skisser för hur en servicepunkt ska se ut, rent fysiskt, och därefter blir det dags för upphandling.

Tanken är att alla punkterna ska vara enhetliga med relevant information kring området, kunna ge service till såväl besökare som boende och ha en trevlig utformning som inkluderar möjlighet att sitta ner och ta en fika. Just den fysiska mötesplatsen, där möjligheten finns att sitta ner och träffa andra över en kopp kaffe och lite snack, var en stark önskan från alla områden där vi genomförde stormöten våren 2017.

Vi tycker det är otroligt kul att vi äntligen kommit så långt på vägen att servicepunkterna nu börjar bli verkliga!

Potentiell servicepunkt i Källsjö

Servicepunktprojektet tar sig framåt och vi verkar nu ha hittat vår fjärde servicepunkt!

Sedan starten har vi sökt efter det som ska bli den fjärde servicepunkten inom projektet. För att kunna bli en servicepunkt måste vissa serviceslag finnas på platsen (matbutik, pakethantering, drivmedel, apotekstjänst och uttagsautomat) och det är på grund av detta vi inte riktigt hittat vår fjärde punkt.

Men nu kan vi ha hittat lösningen. Företaget LIVFS jobbar för att ta fram obemannade livsmedelsbutiker i miniformat där man kan handla dygnet runt genom inloggning med kontokort. Företaget är intresserade av att etablera sig i Falkenbergs inland och vi har presenterat dem för Källsjö som är en bygd som har både bensinstation och en mindre butik med mejeriprodukter. Kontakter har tagits mellan Källsjö Mejeri och LIVFS och inom kort kommer vi ha ett möte. Vi tycker det hade varit superkul om Falkenberg fick bli en av de orter där de testar sin affärsidé med obemannade butiker och ser det som en möjlighet för lokala odlare att också kunna sälja sina produkter i den lilla butiken.

LIVFS försöker också, tillsammans med Postnord, titta på en modern och smart lösning för paketutlämning, har vi tur kanske även detta kommer testas hos oss!

Vi återkommer med mer information när vi kommit längre!

//Jennifer

Banklokalen äntligen i kommunal ägo!

Den 11 september beslutade kommunstyrelsen att köpa in den före detta banklokalen i Ätran för att möjliggöra servicepunkt Ätran.
Det innebär att arbetet nu äntligen kan ta fart på allvar!

Som grund i servicepunkten kommer biblioteket vara. Biblioteket kommer vara en stor del av lokalen, men tillsammans och interagerat med biblioteket kommer vi också ha ett café, som drivs av En Trappa Upp. Förutom detta kommer det finnas möteslokaler att hyra och kontorsplatser där såväl företagare som kommunala tjänstemän ska kunna sitta vissa dagar.

Flera olika aktiviteter kommer arrangeras i lokalen, bland annat kommer Träffpunkt Ätran ha återkommande verksamhet för äldre och daglediga. Språkcafé och mammaträffar finns också på programmet.

Inflyttningen beräknas till våren 2019. Innan dess ska lokalen byggas om för att fungera för den verksamhet som nu ska in där. Både jag och Karin är väldigt glada och tacksamma att köpet nu kommit till stånd och att servicepunkten kan börja ta form!
Målet är att den ska vara igång till sommaren/hösten 2019.

Är du intresserad av att ha verksamhet i lokalen? Kontakta oss gärna!

//Jennifer

Servicepunkten tar form i Slöinge

I projektet jobbar vi nu med tre stycken servicepunkter där etableringen kommit lite olika långt och alla tre punkterna ser lite olika ut. Gemensamt för alla är att de ska innehålla ökad service, men utformningen är olika. Den som kommit längst i sin etablering är SLÖINGE.

I SLÖINGE kommer servicepunkten placeras hos MatÖppet. Som en del i arbetet med ökad service har butiken påbörjat att köra ut matkassar i samarbete med det sociala företaget En Trappa Upp. Beställningen tas emot av butiken som packar kassarna, dessa körs sedan enligt överenskommelse ut av transportören. Men, för att nå ut med nyheten och få uppmärksamhet på att tjänsten numera finns, valde vi att tillsammans med butiksinnehavarna att göra en digital kampanj där vi lottade ut fem olika typer av kassar. Den genomfördes som en fotokampanj där butiksinnehavarna poserade med respektive kasse på olika bilder. De som ville vinna fick sedan skriva en motivering där de taggade den som de ansåg skulle vinna kassen.
Kampanjen har fått bra genomslag och många valde att delta. Butiken har genom kampanjen fått en del förfrågningar om utkörningen och vi hoppas antalet kassar kommer att öka.
Ovan ser ni de fem bilderna som marknadsför de olika kassarna som tävlades ut.

Utöver matkassarna kommer MatÖppet förses med mobilt wifi både inne i butiken och utanför, vilket skapar en service för bland annat turister med en snabb och stabil uppkoppling. Butiken kommer också få en liten servicehörna med en dator där man kan hitta allt från kommunal information, turistinfo, nyheter och events i området. Vi hoppas det ska gynna såväl butik som ge en ökad service till boende och besökare i området.

Landsbygdsdialog – med fokus på samverkan

Kring projektet servicepunkter på landsbygden finns det många olika aktörer. En av projektets mål är att skapa samverkan mellan dessa och bygga en ny, bättre och enklare service. Därför anordnade vi den 9 maj en workshop dit vi bjöd in förvaltnings- och bolagschefer från Falkenbergs kommun, vilka alla bedriver en del av sin verksamhet på landsbygden men där vi tycker samverkan mellan dessa kan bli bättre.

Totalt kom 17 personer från sju olika delar av kommunen. Det blev en intressant dag med mycket idéer och tankar kring hur arbetet sker idag och hur det skulle kunna bli om vi skapade dialog mellan oss istället för som den ofta är – inom den egna förvaltningen.
Vi ser fram emot att utveckla flera av de idéerna och tankarna som började gro denna dag, kan vi använda någon av dem och göra verklighet är det ett stort steg.

Minst lika roligt var att få prata om vår landsbygd, dessa potential och verkliga behov med de tjänstemän som verkligen har möjlighet att förändra, och att se reaktionerna, intresset och viljan att förbättra som genomsyrade denna dag!

Följande idéer kom fram:

Lotsfunktion
Att utbilda personerna på servicepunkten i viss kommunal organisation så att de kan hjälpa de boende till rätt blankett eller ge råd om rätt kontakt.

Informationsmöten/tematräffar

Utlokalisera tjänstemän från olika förvaltningar vid olika tidpunkter för att svara på frågor, ta emot synpunkter osv. Gärna i samverkan med punkten ovan, dvs lotsa folk till rätt blankett osv.

Erbjuda läxhjälp i servicepunktens lokaler
Hjälpa barn/ungdomar med läxor i samverkan med pensionärer, föreningar osv.

Närarbetsplatser

Ta tjänstemännen närmare befolkningen – erbjuda platser med kommunalt nätverk för möten med boende på landsbygden. Bokningsbara lokaler via intranätet/lokalbokningen.

Coffice/FNAB-aktiviteter på servicepunkterna/på landsbygden
FNAB (Falkenbergs Näringsliv AB) arrangerar både utbildningar, föreläsningar och kurser i Falkenberg. Hur kan vi se till att även landsbygdens invånare kan ta del av dessa? Utbyggd digital närvaro eller flytta ut aktiviteterna till lokaler även på landsbygden? Rena utbildningar för de som bor på landsbygden?

Samarbete med Fritidsbanken samt utbyggnad av uthyrning av elcyklar på servicepunkterna
Framtidsbanken är på väg att etablera sig i Falkenberg och söker efter en samarbetspartner även på landsbygden. Genom att etablera i Ätran kan vi stödja och möjliggöra ännu bättre fritidsaktiviteter, inte minst med tanke på idrottsplatsen strax utanför samhället.

Laddstolpar för både bil och cykel
Likväl som det finns drivmedelsstationer för fossila bränslen borde det ligga i kommunens intresse att skaffa laddstationer för hållbara och förnybara fordon, så som elcyklar och elbilar.

Mobilt kommunkontor
Använda den mobila fritidsgården YNGVE för att ta ut kommunala tjänstemän för möten, rådgivande samtal med mera, alternativt som ett mobilt kontor – ”träffa din kommun”.

Kvällskurser i samarbete med Studiefrämjandet m fl

Aktiviteter i Ätran under våren

Sedan februari har Café Hjärtat haft öppet i Ätran, i den gamla postlokalen. Sedan mars har de också utökade öppettider onsdag-lördag varje vecka. Under april kommer aktiviteterna i lokalen också utökas, bland annat kommer man arrangera ett babycafé för barnlediga som vill träffas och göra enklare aktiviteter och övningar med sina barn.

I maj kommer det vara två aktiviteter i Ätran, den 6 maj arrangerar vi en frilufts- och familjedag på Ätrans IP där man kommer kunna prova springskytte, rullskidor, grilla, hälsa på djur och mycket annat. Detta är en dag som arrangeras av flera parter så som LRF, Ätrans IF, Länsstyrelsen, LLUH och Falkenbergs Näringsliv. Dagen är en del i att uppmärksamma vart EU-pengar kan gå till och är en del av satsningen Mitt Europa.

Den 12 maj återvänder vår marknad till Ätran. Den kommer vara delvis i ny form, då vi vill göra den lite RekoRing-inspirerad med utlämningsmöjligheter. Den kommer också vara under en kortare tid men istället ligga på en lördag vilket vi hoppas gör att fler vill och kan komma. Vilka utställare som kommer finnas kommer presenteras som ett facebookevenemang under Ätrans Torgs facebooksida.

Är du intresserad av att ställa ut på vår första marknad den 12 maj? Kontakta i såfall Jennifer Erlandsson på jennifer.erlandsson@Falkenberg.se.