Servicepunkter på gång!

Nu börjar de ta form – våra servicepunkter! Till vänster ses delar av modulen som ska stå i Slöinge och Älvsered. ”Falkenbergs kartan” är en anslagstavla i form av Falkenbergs kommun som kommer finnas på flera av servicepunkterna 🙂

Det är företaget Kosmonaut som genom en direktupphandling fick uppdraget att ta fram våra fysiska platser. Vi tror detta kommer bli riktigt, riktigt fint!
Totalt blir det fem servicepunkter – Älvsered, Slöinge, Långås, Källsjö och Ätran. I Älvsered och Slöinge blir de identiska medan de i Långås, Källsjö och Ätran blir en annan design, anpassade efter lokalen.

Det som inte syns på bilden, och som vid besöket var på lackering, är de gula ställningar som ska innehålla skärmar och som kommer finnas på alla platserna. Skärmarna är det som ska bli det riktiga innehållet i servicepunkterna. Till en början kommer det vara kopplingar till kommunens webbplatser falkenberg.se och kommun.falkenberg.se, men vi ser stora utvecklingspotential i och med denna digitala lösning. Exakt vad och hur de kommer utvecklas och användas återstår att se 🙂

Nu väntar vi med spänning på att dessa moduler ska monteras, vilket förhoppningsvis blir i månadsskiftet juli/augusti.

Vi presenterar – våra servicepunkter!

Nu är det klart, såhär kommer våra servicepunkter att se ut! Eventbyrån Kosmonaut har enligt våra önskemål tagit fram skisser på en ungefärlig design för våra servicepunkter. Totalt blir det fem stycken, två kommer vara identiska, de övriga byggda efter lokalernas förutsättningar.
Nu blir det en direktupphandling kring framtagning av de rent fysiskt, samt ytterligare en på pekskärmar och ett eget digitalt serviceinnehåll. Så kul att se att det äntligen blir verklighet!

Servicepunkterna tar form

Under veckan har näringslivenheten och Destinationsbolaget varit runt på alla platser där servicepunkterna ska etableras – Slöinge, Ätran, Älvsered, Källsjö och Långås.
Vi ha mätt, planerat och funderat på hur punkterna ska se ut. Allt vi nu gjort ska omvandlas till skisser för hur en servicepunkt ska se ut, rent fysiskt, och därefter blir det dags för upphandling.

Tanken är att alla punkterna ska vara enhetliga med relevant information kring området, kunna ge service till såväl besökare som boende och ha en trevlig utformning som inkluderar möjlighet att sitta ner och ta en fika. Just den fysiska mötesplatsen, där möjligheten finns att sitta ner och träffa andra över en kopp kaffe och lite snack, var en stark önskan från alla områden där vi genomförde stormöten våren 2017.

Vi tycker det är otroligt kul att vi äntligen kommit så långt på vägen att servicepunkterna nu börjar bli verkliga!

Servicepunkten tar form i Slöinge

I projektet jobbar vi nu med tre stycken servicepunkter där etableringen kommit lite olika långt och alla tre punkterna ser lite olika ut. Gemensamt för alla är att de ska innehålla ökad service, men utformningen är olika. Den som kommit längst i sin etablering är SLÖINGE.

I SLÖINGE kommer servicepunkten placeras hos MatÖppet. Som en del i arbetet med ökad service har butiken påbörjat att köra ut matkassar i samarbete med det sociala företaget En Trappa Upp. Beställningen tas emot av butiken som packar kassarna, dessa körs sedan enligt överenskommelse ut av transportören. Men, för att nå ut med nyheten och få uppmärksamhet på att tjänsten numera finns, valde vi att tillsammans med butiksinnehavarna att göra en digital kampanj där vi lottade ut fem olika typer av kassar. Den genomfördes som en fotokampanj där butiksinnehavarna poserade med respektive kasse på olika bilder. De som ville vinna fick sedan skriva en motivering där de taggade den som de ansåg skulle vinna kassen.
Kampanjen har fått bra genomslag och många valde att delta. Butiken har genom kampanjen fått en del förfrågningar om utkörningen och vi hoppas antalet kassar kommer att öka.
Ovan ser ni de fem bilderna som marknadsför de olika kassarna som tävlades ut.

Utöver matkassarna kommer MatÖppet förses med mobilt wifi både inne i butiken och utanför, vilket skapar en service för bland annat turister med en snabb och stabil uppkoppling. Butiken kommer också få en liten servicehörna med en dator där man kan hitta allt från kommunal information, turistinfo, nyheter och events i området. Vi hoppas det ska gynna såväl butik som ge en ökad service till boende och besökare i området.

Landsbygdsdialog – med fokus på samverkan

Kring projektet servicepunkter på landsbygden finns det många olika aktörer. En av projektets mål är att skapa samverkan mellan dessa och bygga en ny, bättre och enklare service. Därför anordnade vi den 9 maj en workshop dit vi bjöd in förvaltnings- och bolagschefer från Falkenbergs kommun, vilka alla bedriver en del av sin verksamhet på landsbygden men där vi tycker samverkan mellan dessa kan bli bättre.

Totalt kom 17 personer från sju olika delar av kommunen. Det blev en intressant dag med mycket idéer och tankar kring hur arbetet sker idag och hur det skulle kunna bli om vi skapade dialog mellan oss istället för som den ofta är – inom den egna förvaltningen.
Vi ser fram emot att utveckla flera av de idéerna och tankarna som började gro denna dag, kan vi använda någon av dem och göra verklighet är det ett stort steg.

Minst lika roligt var att få prata om vår landsbygd, dessa potential och verkliga behov med de tjänstemän som verkligen har möjlighet att förändra, och att se reaktionerna, intresset och viljan att förbättra som genomsyrade denna dag!

Följande idéer kom fram:

Lotsfunktion
Att utbilda personerna på servicepunkten i viss kommunal organisation så att de kan hjälpa de boende till rätt blankett eller ge råd om rätt kontakt.

Informationsmöten/tematräffar

Utlokalisera tjänstemän från olika förvaltningar vid olika tidpunkter för att svara på frågor, ta emot synpunkter osv. Gärna i samverkan med punkten ovan, dvs lotsa folk till rätt blankett osv.

Erbjuda läxhjälp i servicepunktens lokaler
Hjälpa barn/ungdomar med läxor i samverkan med pensionärer, föreningar osv.

Närarbetsplatser

Ta tjänstemännen närmare befolkningen – erbjuda platser med kommunalt nätverk för möten med boende på landsbygden. Bokningsbara lokaler via intranätet/lokalbokningen.

Coffice/FNAB-aktiviteter på servicepunkterna/på landsbygden
FNAB (Falkenbergs Näringsliv AB) arrangerar både utbildningar, föreläsningar och kurser i Falkenberg. Hur kan vi se till att även landsbygdens invånare kan ta del av dessa? Utbyggd digital närvaro eller flytta ut aktiviteterna till lokaler även på landsbygden? Rena utbildningar för de som bor på landsbygden?

Samarbete med Fritidsbanken samt utbyggnad av uthyrning av elcyklar på servicepunkterna
Framtidsbanken är på väg att etablera sig i Falkenberg och söker efter en samarbetspartner även på landsbygden. Genom att etablera i Ätran kan vi stödja och möjliggöra ännu bättre fritidsaktiviteter, inte minst med tanke på idrottsplatsen strax utanför samhället.

Laddstolpar för både bil och cykel
Likväl som det finns drivmedelsstationer för fossila bränslen borde det ligga i kommunens intresse att skaffa laddstationer för hållbara och förnybara fordon, så som elcyklar och elbilar.

Mobilt kommunkontor
Använda den mobila fritidsgården YNGVE för att ta ut kommunala tjänstemän för möten, rådgivande samtal med mera, alternativt som ett mobilt kontor – ”träffa din kommun”.

Kvällskurser i samarbete med Studiefrämjandet m fl